Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
87197

Hội đồng nhân dân xã Cao Ngọc tổ chức kỳ họp thứ tám

Ngày 01/08/2023 09:40:49

Sáng ngày 21/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Cao Ngọc tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cán bộ công chức ở xã, Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã; cùng các đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.

f4mvkwacb3sf9vdzrwdmmtr05tjbfc8k8.jpg 
Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND xã trình bày các báo cáo:  Báo cáo tổng kết tình hình KT-XH, AN-QP sáu tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023;thông báo của UBMTTQ về tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tám ; nghe tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện bầu tại khu vực báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội HĐND xã; báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND xã; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026. oz1ao0blkxb1s2odkf2fnm4sq04wyf2xeut+prex94zpwumnbvp6.jpg

Hội đồng nhân dân xã Cao Ngọc tổ chức kỳ họp thứ tám

Đăng lúc: 01/08/2023 09:40:49 (GMT+7)

Sáng ngày 21/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Cao Ngọc tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cán bộ công chức ở xã, Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã; cùng các đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.

f4mvkwacb3sf9vdzrwdmmtr05tjbfc8k8.jpg 
Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND xã trình bày các báo cáo:  Báo cáo tổng kết tình hình KT-XH, AN-QP sáu tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023;thông báo của UBMTTQ về tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tám ; nghe tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện bầu tại khu vực báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội HĐND xã; báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND xã; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026. oz1ao0blkxb1s2odkf2fnm4sq04wyf2xeut+prex94zpwumnbvp6.jpg

công khai THHC