Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
87197

Đảng ủy xã Cao Ngọc sơ kết Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 10/10/2023 20:10:40

Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2023, Đảng ủy xã Cao Ngọc tổ chức Hội nghị sơ kết Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

         Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2023, Đảng ủy xã Cao Ngọc tổ chức Hội nghị  sơ kết Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm,  phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.  z4784430075209_6e35d887e45288dd7e00ebbb24300be8.jpg
         Chín tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó do thời tiết bất thường, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự tạo điều kiện của các Tổ chức, phòng, ban, ngành cấp huyện, cùng với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã nên toàn xã đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO.
Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện tốt quy chế làm việc; triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của TW của Tỉnh, của Huyện; Bổ xung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 2025; Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2023-2028; lãnh đạo tổ chức tổng kết nhiệm kỳ thôn, làng và bầu trưởng thôn, làng nhiệm kỳ 2023 – 2026; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết, đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn xã vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và nghĩa tình; duy trì chế độ giao ban, sinh hoạt định kỳ theo quy định.
Quán triệt triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của BCH Đảng bộ huyện; Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về mực tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tổ chức các Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023, hội nghị tăng cường chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Nông thôn mới, trồng hàng rào xanh…v.v; ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Nghị quyết lãnh đạo công tác an ninh trật tự năm 2023 trên địa bàn xã.
Trong 9 tháng đầu năm Đảng ủy đã ban hành 11 Quyết định, 11 Nghị quyết; 29 thông báo; 70 báo cáo, 01 quy chế, 07 tờ trình, 29 công văn, 05 kế hoạch về thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH
1. Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế
1.1. Sản xuất Nông nghiệp phát triển ổn định: 
Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm: 692,89/680 ha đạt 101,8% KH năm; tăng 1 % so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực ước đạt: 1.789,3 tấn đạt 119,3 kế hoạch năm.Trong đó, diện tích vụ đông: 96,17 ha, vượt 5% KH năm. Diện tích vụ chiêm 334,42ha, vượt 1,3% KH năm. Vụ mùa: 262,3 vượt 1,6% KH năm.
1.2. Vê chăn nuôi: Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi không có dịch bệnh sảy ra trên địa bàn. Tổng đàn gia súc, gia cầm thời điểm thống kê ngày 01/8/2023: Trâu bò: 600 con; Lợn: 289 con; gia cầm 23.225 con; đàn dê: 1.051 con.  Kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2023 cơ bản đạt kế hoạch giao
1.3. Thủy sản: Thủy sản: diện tích nuôi trồng: 7,6ha. sản lượng khai thác và nuôi trồng 9 tháng đầu năm ước đạt 40,2 tấn.
1.4. Về Lâm nghiệp:  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ việc khai thác lâm sản không để hiện tượng khai thác, vận chuyển trái phép sảy ra, chăm sóc tốt diện tích rừng mới trồng. Tổng diện tích trồng rừng đến nay: 48/15 ha đạt 320 % KH. Khai thác gỗ, rừng: 1.582 m3; khai thác luồng, tre: 160.000 cây; khai thác củi: 4.010 ste.
Công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng thường xuyên được quan tâm thực hiện, không để xảy ra cháy rừng.
1.5. Tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ: 
- Công nghiệp – xây dựng: Phát triển ổn định. Giá trị sản xuất ước đạt 43,7 tỷ đồng đạt 74,5% KH năm. Các sản phẩm chủ yếu có đóng góp lớn vào tăng trưởng như: khai thác, sản xuất đá, gạch không nung, mộc dân dụng, thổ cẩm…v.v.
- Thương mại - dịch vụ:  Thị trường hàng hóa giữ ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 72,5tỷ đồng, đạt 79,7% KH.Tổng số hộ kinh doanh cá thể 172 hộ, Chợ, ky ốt được phát huy. Chất lượng dịch vụ được nâng lên đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Quản lý tốt chất lượng hàng hoá, VSATTP trên địa bàn.
1.6. Giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản:
- Giao thông – thủy lợi: Triển khai kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.  Trong 9 tháng đã làm được 300m đường giao thông đạt 18,7% KH năm.
 Công tác thủy lợi luôn được quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra các hồ đập chứa nước, điều tiết nguồn nước đảm bảo phục vụ tưới tiêu. Kết quả ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh năm 2023 được 4,03 km, trong đó nạo vét kênh mương 2,94 km, rãnh đường đường giao thông 1,09 km.
- Xây dựng cơ bản: UBND đã tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thực hiện trên địa bàn xã. Công trình chuyển tiếp đang thi công: Cải tạo, sửa chữa đường trung tâm xã, mức đầu tư 7.798 triệu đồng, từ nguồn ngân sách huyệnTrung tâm văn hóa - thể thao xã Cao Ngọc mức đầu tư 4,5 tỷ từ nguồn mục tiêu Quốc gia NTM;  Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường Trung tâm xã với mức đầu tư 1,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cấp trên. Công trình mới khởi công : Xây mới, cải tạo các hạng mục phụ trợ Trạm y tế, tổng mức đầu tư 308 triệu đồng từ nguồn tăng thu ngân sách xã; Chỉnh trang khuôn viên, làm mới nhà vệ sinh và nhà để xe trường Mầm non, mức đầu tư 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện.
1.7. Công tác Địa chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường – NTM:
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường. Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và các bộ phận liên quan kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của người dân và xử lý theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý 04 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính số tiến 11.000.000 đồng ( Trong đó: 01 trường hợp nhắc nhở xây dựng lấn chiếm đường giao thông tại Làng Chù; xử lý vi phạm hành chính 03 trường hợp, 01 trường hợp múc đất trái phép tại Làng Nghiện, 01 trường hợp xây dựng lấn chiếm đất Nông nghiệp tại thôn Vìn Cọn; 01 trường hợp đổ đất san lấp đất lúa tại Làng Nhỏi).
Tăng cường chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký đất đai.Trong 9 tháng đầu năm đã lập 60 hồ sơ xét đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai trích đo để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho nhân dân. Đến thời điểm hiện nay đã đo được 49 thửa đất. Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện cấp giấy chứng nhận lần đầu 02 hồ sơ.
Tổ chức 380 đợt ra quân toàn xã làm VSMT với 7.500 lượt người tham gia ở các làng. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,7%; tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 93,2%.
1.8. Xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện:  
Triển khai, quán triệt kế hoạch xây dựng NTM năm 2023 đến các đợn vị, thôn làng. Chỉ đạo các thôn, làng xây dựng kế hoạch cụ thể, duy trì liên tục các phong trào của Huyện, xã phát động
1.9. Về công tác quản lý, thu, chi ngân sách và tài chính, tín dụng:
- Công tác quản lý, thu, chi ngân sách cơ bản được thực hiện đảm bảo. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm: 11.598.837.303 đồng đạt 287% dự toán giao.  Chi ngân sách ước thực hiện 8.345.074.030 đồng, đạt 206 % dự toán giao.
- Tài chính, tín dụng: Tổng số dư nợ toàn xã là: 94.924.000.000 đồng,
Trong đó:
+ Vốn NHNN: 62.882.000.000 đồng.
+ Vốn chính sách: 32.042.000.000 đồng.
2. Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội
2.1. Văn hóa - thông tin: 
Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương như: kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); 76 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947- 20/02/2023); kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khành 2/9; công tác xây dựng NTM...
Truyền thanh xã phát được 75 tin chuyên mục về tuyên truyền Pháp luật, xây dựng nông thôn mới; Làm 25 pano, băng zôn và khẩu hiệu tuyên truyền. Đăng tải 60 tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã…
2.2. Giáo dục:  
Được quan tâm chỉ đạo Chỉ đạo các nhà trường tổng kết năm 2022-2023 theo đúng kế hoạch. Kết quả năm học 2022-2023 ở các bậc học như sau:
- Bậc THCS: Chất lượng giáo dục đại trà: Số HS có học lực khá, giỏi là 93 HS   đạt: 39.1 %.  Số HS có hạnh kiểm khá, tốt đạt kết quả cao không có học sinh xếp loại trung bình. Tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 100%. Tỉ lệ học sinh lớp 9 đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đạt 98,5%. Xếp 12/24 trường (tăng 06 bậc so với năm học 2021-2022).
- Bậc Tiểu học:  Kết  quả  năm học,  khối 1 còn 4 em điểm Tiếng Việt dưới 5 ( Chiếm 4,2%); 04 em điểm Toán dưới 5( Chiếm 4,2%). Từ khối 2 đến khối 5 hoàn thành chương trình lớp học 100 % (So với năm học trước số học sinh HTCT lớp học tăng 0,2%). Tổng số học sinh tuyên dương: 178 em. Trong đó 99 em HS xuất sắc; 79 em tiêu biểu và vượt trội một môn. Tổng số trẻ 6 tuổi ở địa phương: 95 em, vào lớp 1: 95 em, tỉ lệ: 100%.  Xếp 26/29 trường (giảm 01 bậc so với năm học 2021-2022).
- Bậc Mầm non:Tập thể nhà trường được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 100%. 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi. Duy trì và giữ vững kết quả đạt chuẩn PCGDMN. Xếp 18/24 trường ( giảm 03 bậc so với năm học 2021-2022).
- Hoạt động của Trung tâm HTCĐ: Phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể tổ chức: 19 lớp với 1.500 người tham gia. Chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tổng kết năm học 2022-2023 và khai giảng năm học mới 2023-2024.
2.3. Chính sách xã hội: 
Thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm lo đến các đối tượng chính sách, thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng xã hội khác.
 - Lĩnh vực BTXH: Tăng mới 39 đối tượng; điều chỉnh 11 đối tượng; giải quyết mai táng phí 13 đối tượng; Hỗ trợ kinh phí hoả táng 01 đối tượng; lập HS và đưa 01 đối NCT lang thang vào trung tâm BTXH tỉnh.
- Lĩnh vực Người có công: Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết.Tổng số xuất quà được là 130 xuất. Tổng số tiền là 43.600.000. Đã tiếp nhận lập hồ sơ cho 01 đối tượng bị nhiễm CĐHH.
- Lĩnh vực Lao động- việc làm: Công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được quan tâm thực hiện, trong 9 tháng đầu năm toàn xã giải quyết việc làm được: 76 lao động trong nước, 06 trường hợp xuất khẩu lao động. 
- Lĩnh vực giảm nghèo: UBND xã đã ban hành kế hoạch giảm nghèo năm 2023. Tiếp tục triển khai thu hồi 30% vốn để quay vòng thực hiện mô hình giảm nghèo. Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023.
- Lĩnh vực BHYT, BHXH: Tăng mới 147 đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Hiện nay xã đạt 66,1% về tỉ lệ người dân tham gia BHYT.
- Ngoài ra các lĩnh vực ASXH khác cũng được quan tâm thực hiện. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT Ngọc Lặc tiến hành phát thẻ miễn phí cho 153 đối tượng NCC, thân nhân NCC và đối tượng BTXH.  
2.4. Công tác y tế - VSATTP - dân số KHHGĐ:
Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em <5 tuổi 16,8%.
Công tác quản lý, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
2.5. Cải cách hành chính- Tư pháp – Hộ tịch tiếp dân, giải quyết đơn thư 
Tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Gửi nhận văn bản qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc, thư điện tử. Làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định. Tăng cường quán triệt thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, đi làm đúng giờ, không đi chơi, đi lễ trong giờ, ngày làm việc.
Giải quyết tốt các công việc tại bộ phận một cửa, không để hiện tượng chậm trễ việc trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân.
3. Lãnh đạo công tác quốc phòng -  an ninh.
 3.1. Quốc phòng: Thực hiện, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ theo kế hoạch của cấp trên. Huấn luyện dân quân năm 2023 theo kế hoạch; dân quân năm thứ nhất 10 đ/c; dân quân cơ động 28 đ/c; dân quân tại chỗ 30 đ/c; dân quân binh chủng 06 đ/c;  thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 25 thanh niên. Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội theo hướng dẫn của cấp trên.
Tham mưu cho Đảng uỷ, UBND, HĐNDV QS xã làm tốt công tác tuyển quân năm 2023 và đưa 10 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chi tiêu huyện giao. Xây dựng hệ thống kế hoạch quân sự năm 2023 đảm bảo theo quy định. Tham mưu cho Đảng Ủy, HĐND, UBND xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 thuộc xã bồi dưỡng trong năm 2023.
3.2. ANTT: Tình hình ANTT-TTATXH trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định. Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức 72 lượt tuần tra An ninh nhân dân. Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và xử lý theo thẩm quyền 05 vụ, chuyển 01 vụ công an huyện điều tra. Xác nhận đề nghị cấp CCCD: 235 TH; xác nhận dân sự: 260 TH; chuyển khẩu: 18 TH; Đăng ký thường trú: 45 TH; Điều chỉnh CCCD: 04 TH; Xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông ( đăng ký xe) 01 trường hợp.Trong 9 tháng đầu năm không có tai nạn lao động, có 01 vụ tai nạn giao thông.
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 06 về kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, cài đặt , sử dụng ứng dựng VneID đạt kết quả. Tính đến nay ước thực hiện được: 1.676 tài khoản đạt 90% chỉ tiêu được giao.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ.
1. Công tác xây dựng đảng
1.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng
Chỉ đạo làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021- 2026; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 78 năm Quốc khánh muồng 2/9; tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
 1.2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
Chỉ đạo 1 chi bộ làm các bước quy trình bổ sung chi ủy viên chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Chỉ đạoTổ chức thành công Đại hội hội Nông dân, Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2023–2028. Xây dựng và bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ chức chương trình gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập chi bộ xã Cao Ngọc, tiền thân của Đảng bộ xã Cao Ngọc 20/7/1963-20/7/2023
 Chỉ đạo MTTQ, Ban công tác Mặt trận các thôn, làng làm các bước quy trình hiệp thương nhân sự và tổ chức thành công hội nghị tổng kết trưởng thôn, làng nhiệm kỳ 2023-2026. Tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2023
 Kết nạp mới 8 đảng viên, chuyển đảng chính thức 08 đồng chí; giới thiệu 09 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng; cử 1 Đ/c đi học lớp trung cấp LLCT không tập trung; hoàn thiện hồ sơ đề nghị trao tặng huy hiệu 45 tuổi đảng 1 đồng chí, 50 tuổi đảng 1 đồng chí, 55 năm tuổi đảng cho 01 Đ/c. Các chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ theo hướng dẫn 03 của Tỉnh ủy Thanh Hóa.
1.3.Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức một cuộc kiêm tra thực hiện các phong trào do Ban thường vụ huyện uỷ phát động. Kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên và xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 2 đảng viên vi phạm chính sách dân số. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, chương trình công tác năm của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
1.4. Công tác dân vận:  Nắm tình hình nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt  các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, tuyên truyền vân động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các phong trào do Ban thường vụ huyện ủy phát động. Triển khai thực hiện mô hình dận vận chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ.
2. Hoạt động của chính quyền:
2.1. Hoạt động của HĐND: Tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XX đúng theo quy định, tiến hành giám sát đối với UBND về việc  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Phối hợp MTTQ tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 theo quy định HĐND xã khoá XX và tiếp xúc cư tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 13.
2.2. Hoạt động UBND: Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương hành chính công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị.
3. MTTQ, các đoàn thể:   
  - MTTQ: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử trị đại biểu HĐND huyện, xã theo quy định; phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp xã tổ chức hội nghị đối thoại với người đừng đầu cấp uỷ, chính quyền; phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân và sử dụng nước sạch tập trung.
 - Hội phụ nữ: Tuyên truyền ANTT, ATTP trước trong sau tết, thăm hỏi tặng 2 xuất quà cho hội viên nghèo, tặng  quà tân binh lên đường nhập ngũ. Thực hiện tốt phong tràolàm bầu ươm giống trồng Hàng rào xanh, trồng cây xanh, chủ nhật sạch. Chủ động phối hợp với UBND, MTTQ,  các ban ngành đoàn thể  chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị Làng Ngọc Mùn thực hiện tốt 14 tiêu chí hội thi Thôn, khu phố “Nhà sạch – Vườn đẹp – Hàng rào xanh”  năm 2023 do hội LHPN huyện phối hợp với UBND huyênh tổ chức. Vận động hội viên duy trình phong trào xây dựng quỹ hội, quỹ tiết kiêm để tạo thói quen tiết kiệm hàng ngày, tổng nguồn tiết kiệm đến nay là: 1.973.000.000 đồng.
 - Đoàn thanh niên: Tổng số đoàn viên tham gia 155 Đ/c; Phối hợp tổ chức hoan tuyển tặng quà cho thanh niên nhập ngũ năm 2023, số tiền là 500.000 đồng; Triển khai kế hoạch về chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, làng; kế hoạch về tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2023; Khải giảng lớp Đoàn viên mới cho 61 thanh niên tiên tiến, kết nạp được 22 đoàn viên mới; tiếp nhận bàn giao học sinh các nhà trường về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức thành công Hội trại hè thiếu nhi năm 2023 và tham gia có hiệu quả Hội trại hè cấp huyện. Giới thiệu được 08 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, ra nghị quyết kết nạp đảng cho 8 Đ/c.
 - Hội CCB: Làm tốt công tác tuyên truyền Chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước đến hội viên, Tổng số chi hội: 10 chi hội, đầu năm có 271 hội viên trong 9 tháng kết nạp được 04 hội viên mới hiện nay toàn xã là 275 hội viên tỉ lệ vào hội đạt 94 %. Số quân nhân chưa vào hội còn 6 %; Phong trào CCB gương Mẫu gia đình văn minh, ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo đạt 230/273 = 83%.
- Hôi Nông dân: Trong chín tháng đầu năm phát triển mới 19 Hv, nâng tổng số hội viên đến nay là 934 Hv (Trong đó: 872 Hv nam và 62 Hv nữ). Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hướng dẫn THT lá dong xây dựng vườn mẫu lá dong; Chung tay XD NTM với làng Nghiện (Hỗ trợ 3 hộ gia đình 1,5 tấn xi măng đổ đường bê tông từ nhà ra ngõ, trị giá 2,1 triệu đồng); Chỉ đạo các chi Hội tổ chức triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023. 
- Hoạt động công đoàn: Tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Duy trì việc làm vệ sinh cơ quan công sở, chỉnh trang khuôn viên. Quan tâm bảo vệ quyền lợi, đời sống cho đoàn viên; xây dựng kế hoạch chỉnh trang khuôn viên công sở xã; xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên, người lao động và ký cam kết thi đua năm 2023; tham gia có hiệu quả giải cầu lông, bóng chuyền hơi do công đoàn huyện tổ chức.
IV. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ.
1. Những tồn tại hạn chế.
1.1. Về lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa- Xã hội, Quốc phòng-An ninh
- Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch đề ra như: chỉ tiêu tích tụ, tập trung đất đai sản xuất công nghệ cao; Cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, tỷ lệ người dân tham gia BHYT...
-Việc thu hồi tiền nợ thầu đất công ích chưa triệt để; công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa chặt chẽ.
- Công tác duy trì, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM mới ở các thôn làng chưa chủ động, thường xuyên, chưa thật sự bền vững. Một số tiêu chí xã, thôn, làng chậm theo kế hoạch.
- Thực hiện các phong trao do Ban thường vụ Huyện uỷ, Đảng uỷ xã phát động động hiệu quả chưa cao.
1.2. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
- Công tác sinh hoạt ở một số chi bộ chưa được thường xuyên, đảng viên vắng sinh hoạt còn xảy ra. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế.
- Việc nắm bắt và báo cáo tình hình chi bộ được phân công phụ trách của một số đồng chí UV BCH Đảng bộ xã chưa thật sự đảm bảo; vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo chi bộ được phân công phụ trách thực hiện các nhiệm vụ được giao, như: việc sinh hoạt chi bộ, phát triển KT-XH, tiêm phòng...
- Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đồng đều, có tổ chức chưa thật sự phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ cấp ủy giao.
- Hoạt động của một số tổ chức đoàn thể ở thôn, làng chưa thật sự hiệu quả, công tác giao ban, sinh hoạt chưa được duy trì hiệu quả.
   2. Nguyên nhân
- Công tác chỉ đạo có lúc có việc chưa quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả trong công việc chưa cao; công tác phối có lúc chưa nhịp nhàng, chặt chẽ.
- Một số đồng chí UV BCH Đảng bộ xã phụ trách chi bộ, cán bộ phụ trách toàn diện về quản lý nhà nước ở các thôn làng chưa chủ động bán nắm cơ sơ, một số cấp ủy chi bộ chưa chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Công tác thông tin, báo cáo chậm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 
NHIỆM VỤ TRONG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023
1. Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
1.1. Tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo thu hoạch lúa mùa, rau màu vụ thu mùa 2023; sản xuất vụ Đông và Đông xuân 2023-2024. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 2, phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.
- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu của thị trường; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với việc thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm – OCOP”. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trạng trại và chăn nuôi theo hình thức hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ gắn với nhu cầu của thị trường. Tập trung giải phóng mặt bằng để các dự án đầu tư vào xã, tăng cường quản lý chất lượng và vệ sinh ATTP; giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; chủ động nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội.  
1.2. Đẩy mạnh chương trình XD NTM gắn với phát triển nông nghiệp, tạo việc làm tăng thu nhập cho nâng dân, thực hiện tốt vệ sinh môi trường nông thôn và chỉnh trang nhà ở dân cư.
Tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM; thực hiện tốt phong trào chung sức xây dựng NTM, phấn đấu xã đạt 19/19 tiêu chí và 3 thôn còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong  năm 2023.
Thực hiện tốt phong trào VSMT đường làng, ngõ xóm, nêu cao vai trò của cán bộ đảng viên nêu gương trong việc thực hiện VSMT ở hộ gia đình, chỉnh trang khuôn viên nhà ở dân cư, xây dựng cảnh quan khuôn viên thực hiện tốt các phong trào do huyện, xã phát động.
1.3. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ xây dựng, quan tâm phát triển nguồn thu ngân sách, thu nợ đọng trên địa bàn.
Quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống như nghề mộc, dệt thổ cẩm, đan lát, xây dựng.    
Mở rộng và nâng cao các loại hình dịch vụ, kiểm tra kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là trong dịp lễ, tết.
Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, tăng cường thu nợ, phấn đấu thu tại xã đạt kế hoạch.  
1.4. Nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hóa - Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; hướng nghiệp học nghề cho người lao động.
- Tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 - Tổ chức tổng kết năm học 2022 – 2023, khai giảng năm học mới của Trung tâm HTCĐ. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.
-  Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chóng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công trác truyền thông dân số, KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản. Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách xã hội; quan tâm đến các đối tượng bảo trợ xã hội, ngưới có công, gia đình chính sách. Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.
1.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường
 Tăng cường công tác quán lý nhà nước về đất đai, tập trung giải quyết việc cấp giấy CNQSD đất ở lần đầu, giấy CNQSD đất nông nghiệp sau đổi điền, dồn thửa. Kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng đất và khai thác khoáng sản.
1.6. Tăng cường Quốc phòng - An ninh, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng cơ sở an toàn gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội và phòng chống thiên tai. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2023.
Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, cơ bạc, lô đề.  
 1.7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng.
  Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình CCHC; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
2.1. Triển khai đầy, đủ kịp thời Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ường, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, năm bắt dư luận xã hội để định hướng tuyên truyền. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021- 2026, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ; công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Tổ chức đánh giá xếp loại năm 2023 đối với tập thể cá nhân, tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.
2.2.Tập trung tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác năm. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong đảng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật nhà nước, tạo lòng tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 2.3. Tăng cường công tác Dân vận, công tác Dân tộc. Đề cao trách nhiệm trong việc đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tạo điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo kế hoạch đề ra.
2.5.Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND. Thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành.
 2.6. UBND xã rà soát đánh giá thực hiện các chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo,   thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2023. Chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện  tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công.
2.7. MTTQ và các tổ chức chính trị tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ưởng, của Tỉnh, Huyện, các phong trào do Ban thường vụ huyện ủy, Đảng ủy xã phát động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.
               z4784430075488_ef7fcef72696fab984cfec0f5aa25122.jpgz4784430075209_6e35d887e45288dd7e00ebbb24300be8.jpg

 
 

Đảng ủy xã Cao Ngọc sơ kết Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Đăng lúc: 10/10/2023 20:10:40 (GMT+7)

Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2023, Đảng ủy xã Cao Ngọc tổ chức Hội nghị sơ kết Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

         Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2023, Đảng ủy xã Cao Ngọc tổ chức Hội nghị  sơ kết Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm,  phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.  z4784430075209_6e35d887e45288dd7e00ebbb24300be8.jpg
         Chín tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó do thời tiết bất thường, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự tạo điều kiện của các Tổ chức, phòng, ban, ngành cấp huyện, cùng với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã nên toàn xã đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO.
Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện tốt quy chế làm việc; triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của TW của Tỉnh, của Huyện; Bổ xung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 2025; Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2023-2028; lãnh đạo tổ chức tổng kết nhiệm kỳ thôn, làng và bầu trưởng thôn, làng nhiệm kỳ 2023 – 2026; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết, đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn xã vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và nghĩa tình; duy trì chế độ giao ban, sinh hoạt định kỳ theo quy định.
Quán triệt triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của BCH Đảng bộ huyện; Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về mực tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tổ chức các Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023, hội nghị tăng cường chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Nông thôn mới, trồng hàng rào xanh…v.v; ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Nghị quyết lãnh đạo công tác an ninh trật tự năm 2023 trên địa bàn xã.
Trong 9 tháng đầu năm Đảng ủy đã ban hành 11 Quyết định, 11 Nghị quyết; 29 thông báo; 70 báo cáo, 01 quy chế, 07 tờ trình, 29 công văn, 05 kế hoạch về thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH
1. Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế
1.1. Sản xuất Nông nghiệp phát triển ổn định: 
Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm: 692,89/680 ha đạt 101,8% KH năm; tăng 1 % so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực ước đạt: 1.789,3 tấn đạt 119,3 kế hoạch năm.Trong đó, diện tích vụ đông: 96,17 ha, vượt 5% KH năm. Diện tích vụ chiêm 334,42ha, vượt 1,3% KH năm. Vụ mùa: 262,3 vượt 1,6% KH năm.
1.2. Vê chăn nuôi: Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi không có dịch bệnh sảy ra trên địa bàn. Tổng đàn gia súc, gia cầm thời điểm thống kê ngày 01/8/2023: Trâu bò: 600 con; Lợn: 289 con; gia cầm 23.225 con; đàn dê: 1.051 con.  Kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2023 cơ bản đạt kế hoạch giao
1.3. Thủy sản: Thủy sản: diện tích nuôi trồng: 7,6ha. sản lượng khai thác và nuôi trồng 9 tháng đầu năm ước đạt 40,2 tấn.
1.4. Về Lâm nghiệp:  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ việc khai thác lâm sản không để hiện tượng khai thác, vận chuyển trái phép sảy ra, chăm sóc tốt diện tích rừng mới trồng. Tổng diện tích trồng rừng đến nay: 48/15 ha đạt 320 % KH. Khai thác gỗ, rừng: 1.582 m3; khai thác luồng, tre: 160.000 cây; khai thác củi: 4.010 ste.
Công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng thường xuyên được quan tâm thực hiện, không để xảy ra cháy rừng.
1.5. Tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ: 
- Công nghiệp – xây dựng: Phát triển ổn định. Giá trị sản xuất ước đạt 43,7 tỷ đồng đạt 74,5% KH năm. Các sản phẩm chủ yếu có đóng góp lớn vào tăng trưởng như: khai thác, sản xuất đá, gạch không nung, mộc dân dụng, thổ cẩm…v.v.
- Thương mại - dịch vụ:  Thị trường hàng hóa giữ ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 72,5tỷ đồng, đạt 79,7% KH.Tổng số hộ kinh doanh cá thể 172 hộ, Chợ, ky ốt được phát huy. Chất lượng dịch vụ được nâng lên đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Quản lý tốt chất lượng hàng hoá, VSATTP trên địa bàn.
1.6. Giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản:
- Giao thông – thủy lợi: Triển khai kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.  Trong 9 tháng đã làm được 300m đường giao thông đạt 18,7% KH năm.
 Công tác thủy lợi luôn được quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra các hồ đập chứa nước, điều tiết nguồn nước đảm bảo phục vụ tưới tiêu. Kết quả ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh năm 2023 được 4,03 km, trong đó nạo vét kênh mương 2,94 km, rãnh đường đường giao thông 1,09 km.
- Xây dựng cơ bản: UBND đã tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thực hiện trên địa bàn xã. Công trình chuyển tiếp đang thi công: Cải tạo, sửa chữa đường trung tâm xã, mức đầu tư 7.798 triệu đồng, từ nguồn ngân sách huyệnTrung tâm văn hóa - thể thao xã Cao Ngọc mức đầu tư 4,5 tỷ từ nguồn mục tiêu Quốc gia NTM;  Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường Trung tâm xã với mức đầu tư 1,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cấp trên. Công trình mới khởi công : Xây mới, cải tạo các hạng mục phụ trợ Trạm y tế, tổng mức đầu tư 308 triệu đồng từ nguồn tăng thu ngân sách xã; Chỉnh trang khuôn viên, làm mới nhà vệ sinh và nhà để xe trường Mầm non, mức đầu tư 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện.
1.7. Công tác Địa chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường – NTM:
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường. Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và các bộ phận liên quan kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của người dân và xử lý theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý 04 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính số tiến 11.000.000 đồng ( Trong đó: 01 trường hợp nhắc nhở xây dựng lấn chiếm đường giao thông tại Làng Chù; xử lý vi phạm hành chính 03 trường hợp, 01 trường hợp múc đất trái phép tại Làng Nghiện, 01 trường hợp xây dựng lấn chiếm đất Nông nghiệp tại thôn Vìn Cọn; 01 trường hợp đổ đất san lấp đất lúa tại Làng Nhỏi).
Tăng cường chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký đất đai.Trong 9 tháng đầu năm đã lập 60 hồ sơ xét đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai trích đo để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho nhân dân. Đến thời điểm hiện nay đã đo được 49 thửa đất. Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện cấp giấy chứng nhận lần đầu 02 hồ sơ.
Tổ chức 380 đợt ra quân toàn xã làm VSMT với 7.500 lượt người tham gia ở các làng. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,7%; tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 93,2%.
1.8. Xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện:  
Triển khai, quán triệt kế hoạch xây dựng NTM năm 2023 đến các đợn vị, thôn làng. Chỉ đạo các thôn, làng xây dựng kế hoạch cụ thể, duy trì liên tục các phong trào của Huyện, xã phát động
1.9. Về công tác quản lý, thu, chi ngân sách và tài chính, tín dụng:
- Công tác quản lý, thu, chi ngân sách cơ bản được thực hiện đảm bảo. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm: 11.598.837.303 đồng đạt 287% dự toán giao.  Chi ngân sách ước thực hiện 8.345.074.030 đồng, đạt 206 % dự toán giao.
- Tài chính, tín dụng: Tổng số dư nợ toàn xã là: 94.924.000.000 đồng,
Trong đó:
+ Vốn NHNN: 62.882.000.000 đồng.
+ Vốn chính sách: 32.042.000.000 đồng.
2. Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội
2.1. Văn hóa - thông tin: 
Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương như: kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); 76 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947- 20/02/2023); kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khành 2/9; công tác xây dựng NTM...
Truyền thanh xã phát được 75 tin chuyên mục về tuyên truyền Pháp luật, xây dựng nông thôn mới; Làm 25 pano, băng zôn và khẩu hiệu tuyên truyền. Đăng tải 60 tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã…
2.2. Giáo dục:  
Được quan tâm chỉ đạo Chỉ đạo các nhà trường tổng kết năm 2022-2023 theo đúng kế hoạch. Kết quả năm học 2022-2023 ở các bậc học như sau:
- Bậc THCS: Chất lượng giáo dục đại trà: Số HS có học lực khá, giỏi là 93 HS   đạt: 39.1 %.  Số HS có hạnh kiểm khá, tốt đạt kết quả cao không có học sinh xếp loại trung bình. Tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 100%. Tỉ lệ học sinh lớp 9 đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đạt 98,5%. Xếp 12/24 trường (tăng 06 bậc so với năm học 2021-2022).
- Bậc Tiểu học:  Kết  quả  năm học,  khối 1 còn 4 em điểm Tiếng Việt dưới 5 ( Chiếm 4,2%); 04 em điểm Toán dưới 5( Chiếm 4,2%). Từ khối 2 đến khối 5 hoàn thành chương trình lớp học 100 % (So với năm học trước số học sinh HTCT lớp học tăng 0,2%). Tổng số học sinh tuyên dương: 178 em. Trong đó 99 em HS xuất sắc; 79 em tiêu biểu và vượt trội một môn. Tổng số trẻ 6 tuổi ở địa phương: 95 em, vào lớp 1: 95 em, tỉ lệ: 100%.  Xếp 26/29 trường (giảm 01 bậc so với năm học 2021-2022).
- Bậc Mầm non:Tập thể nhà trường được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 100%. 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi. Duy trì và giữ vững kết quả đạt chuẩn PCGDMN. Xếp 18/24 trường ( giảm 03 bậc so với năm học 2021-2022).
- Hoạt động của Trung tâm HTCĐ: Phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể tổ chức: 19 lớp với 1.500 người tham gia. Chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tổng kết năm học 2022-2023 và khai giảng năm học mới 2023-2024.
2.3. Chính sách xã hội: 
Thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm lo đến các đối tượng chính sách, thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng xã hội khác.
 - Lĩnh vực BTXH: Tăng mới 39 đối tượng; điều chỉnh 11 đối tượng; giải quyết mai táng phí 13 đối tượng; Hỗ trợ kinh phí hoả táng 01 đối tượng; lập HS và đưa 01 đối NCT lang thang vào trung tâm BTXH tỉnh.
- Lĩnh vực Người có công: Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết.Tổng số xuất quà được là 130 xuất. Tổng số tiền là 43.600.000. Đã tiếp nhận lập hồ sơ cho 01 đối tượng bị nhiễm CĐHH.
- Lĩnh vực Lao động- việc làm: Công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được quan tâm thực hiện, trong 9 tháng đầu năm toàn xã giải quyết việc làm được: 76 lao động trong nước, 06 trường hợp xuất khẩu lao động. 
- Lĩnh vực giảm nghèo: UBND xã đã ban hành kế hoạch giảm nghèo năm 2023. Tiếp tục triển khai thu hồi 30% vốn để quay vòng thực hiện mô hình giảm nghèo. Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023.
- Lĩnh vực BHYT, BHXH: Tăng mới 147 đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Hiện nay xã đạt 66,1% về tỉ lệ người dân tham gia BHYT.
- Ngoài ra các lĩnh vực ASXH khác cũng được quan tâm thực hiện. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT Ngọc Lặc tiến hành phát thẻ miễn phí cho 153 đối tượng NCC, thân nhân NCC và đối tượng BTXH.  
2.4. Công tác y tế - VSATTP - dân số KHHGĐ:
Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em <5 tuổi 16,8%.
Công tác quản lý, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
2.5. Cải cách hành chính- Tư pháp – Hộ tịch tiếp dân, giải quyết đơn thư 
Tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Gửi nhận văn bản qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc, thư điện tử. Làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định. Tăng cường quán triệt thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, đi làm đúng giờ, không đi chơi, đi lễ trong giờ, ngày làm việc.
Giải quyết tốt các công việc tại bộ phận một cửa, không để hiện tượng chậm trễ việc trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân.
3. Lãnh đạo công tác quốc phòng -  an ninh.
 3.1. Quốc phòng: Thực hiện, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ theo kế hoạch của cấp trên. Huấn luyện dân quân năm 2023 theo kế hoạch; dân quân năm thứ nhất 10 đ/c; dân quân cơ động 28 đ/c; dân quân tại chỗ 30 đ/c; dân quân binh chủng 06 đ/c;  thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 25 thanh niên. Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội theo hướng dẫn của cấp trên.
Tham mưu cho Đảng uỷ, UBND, HĐNDV QS xã làm tốt công tác tuyển quân năm 2023 và đưa 10 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chi tiêu huyện giao. Xây dựng hệ thống kế hoạch quân sự năm 2023 đảm bảo theo quy định. Tham mưu cho Đảng Ủy, HĐND, UBND xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 thuộc xã bồi dưỡng trong năm 2023.
3.2. ANTT: Tình hình ANTT-TTATXH trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định. Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức 72 lượt tuần tra An ninh nhân dân. Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và xử lý theo thẩm quyền 05 vụ, chuyển 01 vụ công an huyện điều tra. Xác nhận đề nghị cấp CCCD: 235 TH; xác nhận dân sự: 260 TH; chuyển khẩu: 18 TH; Đăng ký thường trú: 45 TH; Điều chỉnh CCCD: 04 TH; Xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông ( đăng ký xe) 01 trường hợp.Trong 9 tháng đầu năm không có tai nạn lao động, có 01 vụ tai nạn giao thông.
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 06 về kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, cài đặt , sử dụng ứng dựng VneID đạt kết quả. Tính đến nay ước thực hiện được: 1.676 tài khoản đạt 90% chỉ tiêu được giao.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ.
1. Công tác xây dựng đảng
1.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng
Chỉ đạo làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021- 2026; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 78 năm Quốc khánh muồng 2/9; tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
 1.2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
Chỉ đạo 1 chi bộ làm các bước quy trình bổ sung chi ủy viên chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Chỉ đạoTổ chức thành công Đại hội hội Nông dân, Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2023–2028. Xây dựng và bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ chức chương trình gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập chi bộ xã Cao Ngọc, tiền thân của Đảng bộ xã Cao Ngọc 20/7/1963-20/7/2023
 Chỉ đạo MTTQ, Ban công tác Mặt trận các thôn, làng làm các bước quy trình hiệp thương nhân sự và tổ chức thành công hội nghị tổng kết trưởng thôn, làng nhiệm kỳ 2023-2026. Tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2023
 Kết nạp mới 8 đảng viên, chuyển đảng chính thức 08 đồng chí; giới thiệu 09 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng; cử 1 Đ/c đi học lớp trung cấp LLCT không tập trung; hoàn thiện hồ sơ đề nghị trao tặng huy hiệu 45 tuổi đảng 1 đồng chí, 50 tuổi đảng 1 đồng chí, 55 năm tuổi đảng cho 01 Đ/c. Các chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ theo hướng dẫn 03 của Tỉnh ủy Thanh Hóa.
1.3.Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức một cuộc kiêm tra thực hiện các phong trào do Ban thường vụ huyện uỷ phát động. Kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên và xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 2 đảng viên vi phạm chính sách dân số. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, chương trình công tác năm của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
1.4. Công tác dân vận:  Nắm tình hình nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt  các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, tuyên truyền vân động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các phong trào do Ban thường vụ huyện ủy phát động. Triển khai thực hiện mô hình dận vận chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ.
2. Hoạt động của chính quyền:
2.1. Hoạt động của HĐND: Tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XX đúng theo quy định, tiến hành giám sát đối với UBND về việc  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Phối hợp MTTQ tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 theo quy định HĐND xã khoá XX và tiếp xúc cư tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 13.
2.2. Hoạt động UBND: Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương hành chính công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị.
3. MTTQ, các đoàn thể:   
  - MTTQ: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử trị đại biểu HĐND huyện, xã theo quy định; phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp xã tổ chức hội nghị đối thoại với người đừng đầu cấp uỷ, chính quyền; phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân và sử dụng nước sạch tập trung.
 - Hội phụ nữ: Tuyên truyền ANTT, ATTP trước trong sau tết, thăm hỏi tặng 2 xuất quà cho hội viên nghèo, tặng  quà tân binh lên đường nhập ngũ. Thực hiện tốt phong tràolàm bầu ươm giống trồng Hàng rào xanh, trồng cây xanh, chủ nhật sạch. Chủ động phối hợp với UBND, MTTQ,  các ban ngành đoàn thể  chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị Làng Ngọc Mùn thực hiện tốt 14 tiêu chí hội thi Thôn, khu phố “Nhà sạch – Vườn đẹp – Hàng rào xanh”  năm 2023 do hội LHPN huyện phối hợp với UBND huyênh tổ chức. Vận động hội viên duy trình phong trào xây dựng quỹ hội, quỹ tiết kiêm để tạo thói quen tiết kiệm hàng ngày, tổng nguồn tiết kiệm đến nay là: 1.973.000.000 đồng.
 - Đoàn thanh niên: Tổng số đoàn viên tham gia 155 Đ/c; Phối hợp tổ chức hoan tuyển tặng quà cho thanh niên nhập ngũ năm 2023, số tiền là 500.000 đồng; Triển khai kế hoạch về chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, làng; kế hoạch về tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2023; Khải giảng lớp Đoàn viên mới cho 61 thanh niên tiên tiến, kết nạp được 22 đoàn viên mới; tiếp nhận bàn giao học sinh các nhà trường về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức thành công Hội trại hè thiếu nhi năm 2023 và tham gia có hiệu quả Hội trại hè cấp huyện. Giới thiệu được 08 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, ra nghị quyết kết nạp đảng cho 8 Đ/c.
 - Hội CCB: Làm tốt công tác tuyên truyền Chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước đến hội viên, Tổng số chi hội: 10 chi hội, đầu năm có 271 hội viên trong 9 tháng kết nạp được 04 hội viên mới hiện nay toàn xã là 275 hội viên tỉ lệ vào hội đạt 94 %. Số quân nhân chưa vào hội còn 6 %; Phong trào CCB gương Mẫu gia đình văn minh, ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo đạt 230/273 = 83%.
- Hôi Nông dân: Trong chín tháng đầu năm phát triển mới 19 Hv, nâng tổng số hội viên đến nay là 934 Hv (Trong đó: 872 Hv nam và 62 Hv nữ). Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hướng dẫn THT lá dong xây dựng vườn mẫu lá dong; Chung tay XD NTM với làng Nghiện (Hỗ trợ 3 hộ gia đình 1,5 tấn xi măng đổ đường bê tông từ nhà ra ngõ, trị giá 2,1 triệu đồng); Chỉ đạo các chi Hội tổ chức triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023. 
- Hoạt động công đoàn: Tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Duy trì việc làm vệ sinh cơ quan công sở, chỉnh trang khuôn viên. Quan tâm bảo vệ quyền lợi, đời sống cho đoàn viên; xây dựng kế hoạch chỉnh trang khuôn viên công sở xã; xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên, người lao động và ký cam kết thi đua năm 2023; tham gia có hiệu quả giải cầu lông, bóng chuyền hơi do công đoàn huyện tổ chức.
IV. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ.
1. Những tồn tại hạn chế.
1.1. Về lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa- Xã hội, Quốc phòng-An ninh
- Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch đề ra như: chỉ tiêu tích tụ, tập trung đất đai sản xuất công nghệ cao; Cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, tỷ lệ người dân tham gia BHYT...
-Việc thu hồi tiền nợ thầu đất công ích chưa triệt để; công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa chặt chẽ.
- Công tác duy trì, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM mới ở các thôn làng chưa chủ động, thường xuyên, chưa thật sự bền vững. Một số tiêu chí xã, thôn, làng chậm theo kế hoạch.
- Thực hiện các phong trao do Ban thường vụ Huyện uỷ, Đảng uỷ xã phát động động hiệu quả chưa cao.
1.2. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
- Công tác sinh hoạt ở một số chi bộ chưa được thường xuyên, đảng viên vắng sinh hoạt còn xảy ra. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế.
- Việc nắm bắt và báo cáo tình hình chi bộ được phân công phụ trách của một số đồng chí UV BCH Đảng bộ xã chưa thật sự đảm bảo; vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo chi bộ được phân công phụ trách thực hiện các nhiệm vụ được giao, như: việc sinh hoạt chi bộ, phát triển KT-XH, tiêm phòng...
- Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đồng đều, có tổ chức chưa thật sự phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ cấp ủy giao.
- Hoạt động của một số tổ chức đoàn thể ở thôn, làng chưa thật sự hiệu quả, công tác giao ban, sinh hoạt chưa được duy trì hiệu quả.
   2. Nguyên nhân
- Công tác chỉ đạo có lúc có việc chưa quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả trong công việc chưa cao; công tác phối có lúc chưa nhịp nhàng, chặt chẽ.
- Một số đồng chí UV BCH Đảng bộ xã phụ trách chi bộ, cán bộ phụ trách toàn diện về quản lý nhà nước ở các thôn làng chưa chủ động bán nắm cơ sơ, một số cấp ủy chi bộ chưa chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Công tác thông tin, báo cáo chậm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 
NHIỆM VỤ TRONG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023
1. Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
1.1. Tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo thu hoạch lúa mùa, rau màu vụ thu mùa 2023; sản xuất vụ Đông và Đông xuân 2023-2024. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 2, phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.
- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu của thị trường; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với việc thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm – OCOP”. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trạng trại và chăn nuôi theo hình thức hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ gắn với nhu cầu của thị trường. Tập trung giải phóng mặt bằng để các dự án đầu tư vào xã, tăng cường quản lý chất lượng và vệ sinh ATTP; giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; chủ động nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội.  
1.2. Đẩy mạnh chương trình XD NTM gắn với phát triển nông nghiệp, tạo việc làm tăng thu nhập cho nâng dân, thực hiện tốt vệ sinh môi trường nông thôn và chỉnh trang nhà ở dân cư.
Tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM; thực hiện tốt phong trào chung sức xây dựng NTM, phấn đấu xã đạt 19/19 tiêu chí và 3 thôn còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong  năm 2023.
Thực hiện tốt phong trào VSMT đường làng, ngõ xóm, nêu cao vai trò của cán bộ đảng viên nêu gương trong việc thực hiện VSMT ở hộ gia đình, chỉnh trang khuôn viên nhà ở dân cư, xây dựng cảnh quan khuôn viên thực hiện tốt các phong trào do huyện, xã phát động.
1.3. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ xây dựng, quan tâm phát triển nguồn thu ngân sách, thu nợ đọng trên địa bàn.
Quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống như nghề mộc, dệt thổ cẩm, đan lát, xây dựng.    
Mở rộng và nâng cao các loại hình dịch vụ, kiểm tra kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là trong dịp lễ, tết.
Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, tăng cường thu nợ, phấn đấu thu tại xã đạt kế hoạch.  
1.4. Nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hóa - Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; hướng nghiệp học nghề cho người lao động.
- Tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 - Tổ chức tổng kết năm học 2022 – 2023, khai giảng năm học mới của Trung tâm HTCĐ. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.
-  Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chóng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công trác truyền thông dân số, KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản. Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách xã hội; quan tâm đến các đối tượng bảo trợ xã hội, ngưới có công, gia đình chính sách. Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.
1.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường
 Tăng cường công tác quán lý nhà nước về đất đai, tập trung giải quyết việc cấp giấy CNQSD đất ở lần đầu, giấy CNQSD đất nông nghiệp sau đổi điền, dồn thửa. Kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng đất và khai thác khoáng sản.
1.6. Tăng cường Quốc phòng - An ninh, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng cơ sở an toàn gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội và phòng chống thiên tai. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2023.
Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, cơ bạc, lô đề.  
 1.7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng.
  Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình CCHC; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
2.1. Triển khai đầy, đủ kịp thời Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ường, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, năm bắt dư luận xã hội để định hướng tuyên truyền. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021- 2026, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ; công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Tổ chức đánh giá xếp loại năm 2023 đối với tập thể cá nhân, tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.
2.2.Tập trung tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác năm. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong đảng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật nhà nước, tạo lòng tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 2.3. Tăng cường công tác Dân vận, công tác Dân tộc. Đề cao trách nhiệm trong việc đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tạo điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo kế hoạch đề ra.
2.5.Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND. Thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành.
 2.6. UBND xã rà soát đánh giá thực hiện các chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo,   thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2023. Chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện  tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công.
2.7. MTTQ và các tổ chức chính trị tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ưởng, của Tỉnh, Huyện, các phong trào do Ban thường vụ huyện ủy, Đảng ủy xã phát động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.
               z4784430075488_ef7fcef72696fab984cfec0f5aa25122.jpgz4784430075209_6e35d887e45288dd7e00ebbb24300be8.jpg

 
 

công khai THHC