Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
87197

Lễ phát động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức tháng hành động thể dục thể thao cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Ngọc Lặc năm 2024.

Ngày 18/03/2024 14:40:24

Lễ phát động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức tháng hành động thể dục thể thao cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Ngọc Lặc năm 2024.

 Ngày 13/3/2024 UBND xã Cao Ngọc Lễ phát động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức tháng hành động thể dục thể thao cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Ngọc Lặc năm 2024.
Thành phần: Mời đồng chí cán bộ chỉ đạo toàn diện xã - thành viên Ban chỉ đạo phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 của huyện Ngọc Lặc. - Cấp xã: Toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách của xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làng, BCH Chi hội các đoàn thể ở các thôn làng và nhân dân. 
z5237572590267_7ccbf5f6177ceef8f362c008342dbc6f.jpg

z5243854284448_f048d3175e0e888e66904c5ef9a2c678.jpg

Lễ phát động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức tháng hành động thể dục thể thao cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Ngọc Lặc năm 2024.

Đăng lúc: 18/03/2024 14:40:24 (GMT+7)

Lễ phát động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức tháng hành động thể dục thể thao cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Ngọc Lặc năm 2024.

 Ngày 13/3/2024 UBND xã Cao Ngọc Lễ phát động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức tháng hành động thể dục thể thao cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Ngọc Lặc năm 2024.
Thành phần: Mời đồng chí cán bộ chỉ đạo toàn diện xã - thành viên Ban chỉ đạo phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 của huyện Ngọc Lặc. - Cấp xã: Toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách của xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làng, BCH Chi hội các đoàn thể ở các thôn làng và nhân dân. 
z5237572590267_7ccbf5f6177ceef8f362c008342dbc6f.jpg

z5243854284448_f048d3175e0e888e66904c5ef9a2c678.jpg

công khai THHC