Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
87197

Tăng cường giải pháp phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen

Ngày 03/12/2023 01:09:24

công văn số 15893 của UBND tỉnh, ngày 23/10/2023 về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động tín dụng đen. và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/6/2019. thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác quản lý phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vị phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh thanh hóa.

15893 VB của UBND tỉnh (1)_page-0001.jpg15893 VB của UBND tỉnh (1)_page-0002.jpg 143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0001.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0002.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0003.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0004.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0005.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0006.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0007.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0008.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0009.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0010.jpg

Tăng cường giải pháp phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen

Đăng lúc: 03/12/2023 01:09:24 (GMT+7)

công văn số 15893 của UBND tỉnh, ngày 23/10/2023 về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động tín dụng đen. và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/6/2019. thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác quản lý phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vị phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh thanh hóa.

15893 VB của UBND tỉnh (1)_page-0001.jpg15893 VB của UBND tỉnh (1)_page-0002.jpg 143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0001.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0002.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0003.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0004.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0005.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0006.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0007.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0008.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0009.jpg143 KH của UBND tỉnh (1)_page-0010.jpg

công khai THHC