Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
87197

Lễ gặp mặt - trao quà, tiễn chân thanh niên lên đường nhập ngũ 2023.

Ngày 05/02/2023 19:20:07

Chiều ngày 5/2/2023. tại hội trường xã Cao Ngọc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Cao Ngọc tổ chức buổi găp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ .

Chiều ngày 5/2/2023. tại hội trường xã Cao Ngọc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Cao Ngọc tổ chức buổi găp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. đây là là hoạt động thường niên hàng năm của xã nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó, thắm tình quân dân, tạo không khí phấn khởi và động lực tham gia cống hiến, bảo vệ tổ quốc cho các đoàn viên, thanh niên xã nhà. Tại buổi lễ Đồng chí Phạm Văn Hà - Phó bí thư Đảng ủy - CT UBND xã - CT HĐNVQS xã phát biểu giao nhiệm vụ và trao quà cho các tân binh. 
db7b5096bf2c64723d3d.jpgd1383e5badeb76b52ffa.jpg
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh.

  

 

 

BAN CHQS HUYỆN NGỌC LẶC

     BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

            XÃ CAO NGỌC

 
 

 


                 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Cao Ngọc, ngày 17 tháng 01 năm 2023

 

DANH SÁCH

Phát lệnh Thanh niên nhập ngũ năm 2023

TT

 

HỌ VÀ TÊN

SỐ CCCD

SINH NGÀY

THÁNG,

NĂM

V.HÓA,

ĐH,CĐ

TC

DÂN TỘC

TÔN GIÁO

ĐẢNG, ĐOÀN

SỨC KHỎE HUYỆN

- Quần

- Áo

- dày

- Số

 

CHỖ Ở

THÔN,

- HỌ TÊN CHA

- HỌ TÊN MẸ

Ghi Chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

 

 

(9)

(10)

(11)

1

Lê Hồng Biên

038204026933

13/5/2004

12/12

Mường

không

Đoàn

2

4

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Lê Hồng Hoàng 1983

Phạm Thị Đào 1983

PKKQ

2

Phạm Quang Huy

038204008112

28/02/2004

12/12

Mường

không

Đoàn

2

3

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Phạm Văn Huấn 1980

Phạm Thị Thủy 1982

TCKT

3

Hàn Xuân Vũ

038204000346

05/05/2004

8/12

Kinh

Không

Đoàn

2

3

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Hàn Văn Trường 1983

Phạm Thị Long 1982

PKKQ

4

Quách Văn Hào

038204008113

04/09/2004

12/12

Mường

không

Đoàn

2

3

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Quách Văn Khanh1982

Phạm Thị Hưng 1985

LQ1

5

Phạm Trung Kiên

038203006252

11/11/2003

12/12

Mường

không

Đoàn

3

4

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Phạm Văn Khánh 1979

Phạm Thị Loan 1981

LQ1

6

Phạm Văn Tuyên

038203022617

11/6/2003

11/12

Mường

không

Đoàn

2

4

Làng Ngọc Mùn, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Phạm Văn Huy 1983

Lê Thị Thu1982

TCKT

7

Phạm Ngọc Nam

038204006736

05/11/2004

12/12

Mường

không

Đoàn

2

4

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Phạm Ngọc Lưu 1976

Lê Thị Trường 1978

PKKQ

8

Phạm Văn Thanh

038203008090

27/7/2003

11/12

Mường

không

Đoàn

3

3

Làng thau, Cao Ngọc, Ngọc Lặc,Thanh Hóa

Phạm Văn Trọng 10/12/74

Phạm Thị Hà 03/10/1977

TCKT

9

Lê Văn Hiếu

038203006685

05/5/2003

12/12

Mường

không

Đoàn

2

4

Làng Ngọc Mùn, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Lê Văn Huy 1981

Phạm Thị Hạnh 1984

PKKQ

 

         CHỦ TỊCH UBND XÃ

 

 

 

                         Phạm Văn Hà                                                                                                                                                                                    

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Văn Đức  

 DS Nhập ngũ phát lệnh ngày 17-01-2023.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lễ gặp mặt - trao quà, tiễn chân thanh niên lên đường nhập ngũ 2023.

Đăng lúc: 05/02/2023 19:20:07 (GMT+7)

Chiều ngày 5/2/2023. tại hội trường xã Cao Ngọc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Cao Ngọc tổ chức buổi găp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ .

Chiều ngày 5/2/2023. tại hội trường xã Cao Ngọc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Cao Ngọc tổ chức buổi găp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. đây là là hoạt động thường niên hàng năm của xã nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó, thắm tình quân dân, tạo không khí phấn khởi và động lực tham gia cống hiến, bảo vệ tổ quốc cho các đoàn viên, thanh niên xã nhà. Tại buổi lễ Đồng chí Phạm Văn Hà - Phó bí thư Đảng ủy - CT UBND xã - CT HĐNVQS xã phát biểu giao nhiệm vụ và trao quà cho các tân binh. 
db7b5096bf2c64723d3d.jpgd1383e5badeb76b52ffa.jpg
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh.

  

 

 

BAN CHQS HUYỆN NGỌC LẶC

     BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

            XÃ CAO NGỌC

 
 

 


                 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Cao Ngọc, ngày 17 tháng 01 năm 2023

 

DANH SÁCH

Phát lệnh Thanh niên nhập ngũ năm 2023

TT

 

HỌ VÀ TÊN

SỐ CCCD

SINH NGÀY

THÁNG,

NĂM

V.HÓA,

ĐH,CĐ

TC

DÂN TỘC

TÔN GIÁO

ĐẢNG, ĐOÀN

SỨC KHỎE HUYỆN

- Quần

- Áo

- dày

- Số

 

CHỖ Ở

THÔN,

- HỌ TÊN CHA

- HỌ TÊN MẸ

Ghi Chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

 

 

(9)

(10)

(11)

1

Lê Hồng Biên

038204026933

13/5/2004

12/12

Mường

không

Đoàn

2

4

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Lê Hồng Hoàng 1983

Phạm Thị Đào 1983

PKKQ

2

Phạm Quang Huy

038204008112

28/02/2004

12/12

Mường

không

Đoàn

2

3

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Phạm Văn Huấn 1980

Phạm Thị Thủy 1982

TCKT

3

Hàn Xuân Vũ

038204000346

05/05/2004

8/12

Kinh

Không

Đoàn

2

3

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Hàn Văn Trường 1983

Phạm Thị Long 1982

PKKQ

4

Quách Văn Hào

038204008113

04/09/2004

12/12

Mường

không

Đoàn

2

3

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Quách Văn Khanh1982

Phạm Thị Hưng 1985

LQ1

5

Phạm Trung Kiên

038203006252

11/11/2003

12/12

Mường

không

Đoàn

3

4

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Phạm Văn Khánh 1979

Phạm Thị Loan 1981

LQ1

6

Phạm Văn Tuyên

038203022617

11/6/2003

11/12

Mường

không

Đoàn

2

4

Làng Ngọc Mùn, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Phạm Văn Huy 1983

Lê Thị Thu1982

TCKT

7

Phạm Ngọc Nam

038204006736

05/11/2004

12/12

Mường

không

Đoàn

2

4

Thôn Ngọc Thành, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Phạm Ngọc Lưu 1976

Lê Thị Trường 1978

PKKQ

8

Phạm Văn Thanh

038203008090

27/7/2003

11/12

Mường

không

Đoàn

3

3

Làng thau, Cao Ngọc, Ngọc Lặc,Thanh Hóa

Phạm Văn Trọng 10/12/74

Phạm Thị Hà 03/10/1977

TCKT

9

Lê Văn Hiếu

038203006685

05/5/2003

12/12

Mường

không

Đoàn

2

4

Làng Ngọc Mùn, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Lê Văn Huy 1981

Phạm Thị Hạnh 1984

PKKQ

 

         CHỦ TỊCH UBND XÃ

 

 

 

                         Phạm Văn Hà                                                                                                                                                                                    

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Văn Đức  

 DS Nhập ngũ phát lệnh ngày 17-01-2023.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai THHC