Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
87197

Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 13/10/2023 10:03:32

Một mục tiêu cụ thể của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số mới được Bộ TT&TT phê duyệt là mỗi năm có tối thiểu 30.000 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình SMEdx) được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt ngày 26/3.

 
Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
 
Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân xã Cao Ngọc!
Một mục tiêu cụ thể của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  chuyển đổi số mới được Bộ TT&TT phê duyệt là mỗi năm có tối thiểu 30.000  doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình  SMEdx) được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt ngày 26/3. 
Đối tượng của Chương trình SMEdx là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh  nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng  cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cùng các doanh  nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số,  nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong  doanh nghiệp. 
Chương trình SMEdx hướng tới mục tiêu đẩy nhanh việc chuyển đổi số  trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc sử dụng nền tảng số do Chương  trình lựa chọn và những hoạt động của Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp  tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực  và lợi thế cạnh tranh, tạo ra nhiều giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát  triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. 
Chương trình SMEdx cũng đề ra các mục tiêu cụ thể, trong đó có việc lựa  chọn và huy động được các nền tảng số xuất sắc tham gia Chương trình với chính  sách ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số để đẩy  nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp. 
Cùng với đó, tối thiểu 50.000 người/ năm được tiếp cận Chương trình, cập  nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tối thiểu  30.000 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Thiết lập được Mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá  nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số. 
* Sáu nhóm hoạt động chính: Trong Chương trình SMEdx mới phê duyệt,  Bộ TT&TT cũng nêu rõ 6 nhóm hoạt động chính đã và sẽ được tập trung triển  khai, bao gồm: Lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình để hỗ trợ  doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện  tử của Chương trình; Truyền thông, tuyên truyền; 
Triển khai các khoá tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp và  tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; Tổ chức hội thảo, hội nghị và phối  hợp với các bộ, ban ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để  triển khai Chương trình; Xây dựng các tài liệu, công cụ, cơ sở dữ liệu hỗ trợ và tổ  chức Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. 
Thực tế, thời gian vừa qua, Bộ TT&TT đã tổ chức lễ công bố, lễ khởi động  cùng một số hoạt động của Chương trình SMEdx. 
Cụ thể, Cục Tin học hóa đã bước đầu tổ chức đánh giá, lựa chọn 15 nền tảng  số xuất sắc tham gia Chương trình SMEdx. Tại lễ khởi động Chương trình được tổ chức ngày 29/1, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT và 15 doanh nghiệp cung cấp  nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai Chương trình  SMEdx. 
Trong thời gian tới, Chương trình sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, lựa chọn các  nền tảng số xuất sắc phù hợp theo các Nhóm nền tảng số phục vụ chuyển đổi số  cho các doanh nghiệp SME và có cam kết ưu đãi cho doanh nghiệp SME tham  gia Chương trình. 
Hiện Cổng thông tin điện tử của Chương trình SMEdx cũng đã được Bộ  TT&TT xây dựng và đưa vào vận hành tại các địa chỉ http://smedx.vn,  http://smedx.mic.gov.vn để cung cấp thông tin về Chương trình, cung cấp kiến  thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp. Đây là đầu mối, nơi các doanh  nghiệp SME đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số của  Chương trình. 
Đồng thời, Cổng thông tin này cũng là sàn giao dịch trong việc hỗ trợ các  doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, trong đó đảm bảo yêu cầu tối thiểu các  chức năng cơ bản như: giới thiệu, thông tin về các nền tảng số tham gia chương  trình; cho phép các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp SMEs đăng ký tham gia  Chương trình, đăng ký sử dụng nền tảng số và đảm bảo việc xác thực thông tin  của các doanh nghiệp tham gia; tư vấn, trao đổi, giải đáp thắc mắc trong quá trình  chuyển đổi số… 
Thực hiện kế hoạch số 10 ngày 12/5/2022 của UBND xã Cao Ngọc về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn phường.
Để tiếp tục thực hiện triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ chuyển đổi số trong năm 2022. UBND xã Cao Ngọc đề nghị các  Doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Cao Ngọc chủ động tìm hiểu, tham gia sử dụng các dịch vụ mà Chính quyền hướng dẫn, cung cấp trên môi trường số. Tìm hiểu, tích cực quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu chung của địa phương lên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trang thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn, https://www.nongsanantoanthanhhoa.vn và các sàn thương mại điện tử khác, nhằm cung cấp các thông tin của cơ sở đến người tiêu dùng trên toàn quốc. Đây là một trong những nội dung cần thiết hỗ trợ cho mục tiêu Chuyển đổi số trong năm 2022. Trưởng BCĐ chuyển đổi số xã Cao Ngọc đề nghị các Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh; tích cực phối hợp  thực hiện.  
                                               VHTT ã Cao Ngọc 

Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đăng lúc: 13/10/2023 10:03:32 (GMT+7)

Một mục tiêu cụ thể của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số mới được Bộ TT&TT phê duyệt là mỗi năm có tối thiểu 30.000 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình SMEdx) được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt ngày 26/3.

 
Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
 
Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân xã Cao Ngọc!
Một mục tiêu cụ thể của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  chuyển đổi số mới được Bộ TT&TT phê duyệt là mỗi năm có tối thiểu 30.000  doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình  SMEdx) được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt ngày 26/3. 
Đối tượng của Chương trình SMEdx là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh  nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng  cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cùng các doanh  nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số,  nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong  doanh nghiệp. 
Chương trình SMEdx hướng tới mục tiêu đẩy nhanh việc chuyển đổi số  trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc sử dụng nền tảng số do Chương  trình lựa chọn và những hoạt động của Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp  tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực  và lợi thế cạnh tranh, tạo ra nhiều giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát  triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. 
Chương trình SMEdx cũng đề ra các mục tiêu cụ thể, trong đó có việc lựa  chọn và huy động được các nền tảng số xuất sắc tham gia Chương trình với chính  sách ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số để đẩy  nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp. 
Cùng với đó, tối thiểu 50.000 người/ năm được tiếp cận Chương trình, cập  nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tối thiểu  30.000 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Thiết lập được Mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá  nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số. 
* Sáu nhóm hoạt động chính: Trong Chương trình SMEdx mới phê duyệt,  Bộ TT&TT cũng nêu rõ 6 nhóm hoạt động chính đã và sẽ được tập trung triển  khai, bao gồm: Lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình để hỗ trợ  doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện  tử của Chương trình; Truyền thông, tuyên truyền; 
Triển khai các khoá tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp và  tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; Tổ chức hội thảo, hội nghị và phối  hợp với các bộ, ban ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để  triển khai Chương trình; Xây dựng các tài liệu, công cụ, cơ sở dữ liệu hỗ trợ và tổ  chức Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. 
Thực tế, thời gian vừa qua, Bộ TT&TT đã tổ chức lễ công bố, lễ khởi động  cùng một số hoạt động của Chương trình SMEdx. 
Cụ thể, Cục Tin học hóa đã bước đầu tổ chức đánh giá, lựa chọn 15 nền tảng  số xuất sắc tham gia Chương trình SMEdx. Tại lễ khởi động Chương trình được tổ chức ngày 29/1, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT và 15 doanh nghiệp cung cấp  nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai Chương trình  SMEdx. 
Trong thời gian tới, Chương trình sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, lựa chọn các  nền tảng số xuất sắc phù hợp theo các Nhóm nền tảng số phục vụ chuyển đổi số  cho các doanh nghiệp SME và có cam kết ưu đãi cho doanh nghiệp SME tham  gia Chương trình. 
Hiện Cổng thông tin điện tử của Chương trình SMEdx cũng đã được Bộ  TT&TT xây dựng và đưa vào vận hành tại các địa chỉ http://smedx.vn,  http://smedx.mic.gov.vn để cung cấp thông tin về Chương trình, cung cấp kiến  thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp. Đây là đầu mối, nơi các doanh  nghiệp SME đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số của  Chương trình. 
Đồng thời, Cổng thông tin này cũng là sàn giao dịch trong việc hỗ trợ các  doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, trong đó đảm bảo yêu cầu tối thiểu các  chức năng cơ bản như: giới thiệu, thông tin về các nền tảng số tham gia chương  trình; cho phép các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp SMEs đăng ký tham gia  Chương trình, đăng ký sử dụng nền tảng số và đảm bảo việc xác thực thông tin  của các doanh nghiệp tham gia; tư vấn, trao đổi, giải đáp thắc mắc trong quá trình  chuyển đổi số… 
Thực hiện kế hoạch số 10 ngày 12/5/2022 của UBND xã Cao Ngọc về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn phường.
Để tiếp tục thực hiện triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ chuyển đổi số trong năm 2022. UBND xã Cao Ngọc đề nghị các  Doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Cao Ngọc chủ động tìm hiểu, tham gia sử dụng các dịch vụ mà Chính quyền hướng dẫn, cung cấp trên môi trường số. Tìm hiểu, tích cực quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu chung của địa phương lên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trang thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn, https://www.nongsanantoanthanhhoa.vn và các sàn thương mại điện tử khác, nhằm cung cấp các thông tin của cơ sở đến người tiêu dùng trên toàn quốc. Đây là một trong những nội dung cần thiết hỗ trợ cho mục tiêu Chuyển đổi số trong năm 2022. Trưởng BCĐ chuyển đổi số xã Cao Ngọc đề nghị các Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh; tích cực phối hợp  thực hiện.  
                                               VHTT ã Cao Ngọc 

công khai THHC