Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
87197

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 KHÔNG” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 19/12/2023 14:20:20

KẾ HOẠCH của sở thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa, Triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 KHÔNG” : KHÔNG PHẢI KHAI BÁO THÔNG TIN NHIỀU LẦN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG - KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG MỘT SỐ CÁC DỊCH VỤ THIẾT YẾU - KHÔNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHÍNH QUYỀN.

30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0001.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0002.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0003.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0004.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0005.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0006.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0007.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0008.jpg 

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 KHÔNG” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 19/12/2023 14:20:20 (GMT+7)

KẾ HOẠCH của sở thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa, Triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 KHÔNG” : KHÔNG PHẢI KHAI BÁO THÔNG TIN NHIỀU LẦN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG - KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG MỘT SỐ CÁC DỊCH VỤ THIẾT YẾU - KHÔNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHÍNH QUYỀN.

30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0001.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0002.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0003.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0004.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0005.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0006.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0007.jpg30052023-KH-trien-khai-mo-hinh-3-khong-Ban-phat-hanh-31.05.2023_10h10p31-_signed-121_page-0008.jpg 

công khai THHC