Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
87197

Danh bạ cơ quan xã cao ngọc

Ngày 19/08/2022 00:00:00

Danh bạ cơ quan xã Cao Ngọc cập nhật mới nhất đến ngày 19/8/2022

 Danh bạ cán bộ xã Cao Ngọc cập nhật ngày 02/8/2023

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Tiến Giang

BT Đảng ủy - CT HĐND

094802684

2

Hà Văn Thuận

PBT TT Đảng ủy

0373093007

3

Phạm Văn Hà

PBT ĐU CT UBND

0962403685

4

Phạm Văn Hà

PCT HĐND xã

0977579981

5

Phạm Văn Lưu

UVBCH ĐU - PCT UBND

0343567456

6

Lê Thị Giang

UVBCH ĐU - PCT UBND

0978796036

7

Phạm Văn Đức

UVBCH ĐU - CHT BCH QS

0398363979

8

Nguyễn Đức Quỳnh

UVBCH ĐU - Trưởng CA xã

0977453686

9

Phạm Văn Khương

UVBCH ĐU - CT MTTQ

0949302989

10

Phạm Thị Bình

UVBCH ĐU - CT Hội PN

037875442

11

Phạm Văn Thanh

UV BCH ĐU – CC VP ĐU-UBND

0983739876

12

Phạm Văn Trọng

CT CCB

0984610684

13

Trương Công Trình

BT Đoàn TN

0377784678

14

Phạm Văn Nội

CT Hội ND

0987020131

15

Phạm Văn Hải

CC VH-XH

0942025964

16

Hà   Thị Hương

CC VH-XH

0967677208

17

Lê Đình Luyện

CC Địa chính XD- MT

0975975246

18

Phạm Văn Đạt

CC Địa chính NN

0914219537

19

Nguyễn Hồng Nhung

CC Kế toán NS

0866553810

20

Bùi Xuân Hùng

CC Tư pháp –Hộ tịch

0869726898

21

Phạm Văn Việt

PCT MTTQ- PBT Đoàn xã- văn hóa Thông tin 

0377666979

22

Phạm Văn Cần

PCT Hội CCB – KNV

0986463203

23

Phạm Văn Thưởng

PCT Hội ND – CT Hội làm vườn

0987699416

24

 

  

25

Trương Công Đoàn

CHT BCH QS – CT hội da cam

0964331218

26

Phạm Anh Phúc

CT Hội NCT

0985941361

27

Hà Văn Tính

CH Hội CTĐ- Văn thư lưu trữ

0978449202

28

Hà Văn Tùng

Phó trưởng công an xã

0969172881

29

Nguyễn Bá Minh

Công an viên

0389924389

30

Bàn Văn Quý

Công an viên

0967745899

31

Hà Văn Tơ

 Cán bộ Thú y

 

 

 Danh bạ cán bộ xã Cao Ngọc cập nhật ngày 02/8/2023

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Tiến Giang

BT Đảng ủy - CT HĐND

094802684

2

Hà Văn Thuận

PBT TT Đảng ủy

0373093007

3

Phạm Văn Hà

PBT ĐU CT UBND

0962403685

4

Phạm Văn Hà

PCT HĐND xã

0977579981

5

Phạm Văn Lưu

UVBCH ĐU - PCT UBND

0343567456

6

Lê Thị Giang

UVBCH ĐU - PCT UBND

0978796036

7

Phạm Văn Đức

UVBCH ĐU - CHT BCH QS

0398363979

8

Nguyễn Đức Quỳnh

UVBCH ĐU - Trưởng CA xã

0977453686

9

Phạm Văn Khương

UVBCH ĐU - CT MTTQ

0949302989

10

Phạm Thị Bình

UVBCH ĐU - CT Hội PN

037875442

11

Phạm Văn Thanh

UV BCH ĐU – CC VP ĐU-UBND

0983739876

12

Phạm Văn Trọng

CT CCB

0984610684

13

Trương Công Trình

BT Đoàn TN

0377784678

14

Phạm Văn Nội

CT Hội ND

0987020131

15

Phạm Văn Hải

CC VH-XH

0942025964

16

Hà   Thị Hương

CC VH-XH

0967677208

17

Lê Đình Luyện

CC Địa chính XD- MT

0975975246

18

Phạm Văn Đạt

CC Địa chính NN

0914219537

19

Nguyễn Hồng Nhung

CC Kế toán NS

0866553810

20

Bùi Xuân Hùng

CC Tư pháp –Hộ tịch

0869726898

21

Phạm Văn Việt

PCT MTTQ- PBT Đoàn xã- văn hóa Thông tin 

0377666979

22

Phạm Văn Cần

PCT Hội CCB – KNV

0986463203

23

Phạm Văn Thưởng

PCT Hội ND – CT Hội làm vườn

0987699416

24

 

  

25

Trương Công Đoàn

CHT BCH QS – CT hội da cam

0964331218

26

Phạm Anh Phúc

CT Hội NCT

0985941361

27

Hà Văn Tính

CH Hội CTĐ- Văn thư lưu trữ

0978449202

28

Hà Văn Tùng

Phó trưởng công an xã

0969172881

29

Nguyễn Bá Minh

Công an viên

0389924389

30

Bàn Văn Quý

Công an viên

0967745899

31

Hà Văn Tơ

 Cán bộ Thú y

 

 

công khai THHC